தேவை

Ad-id 0000026902

மட்டக்களப்பு வாழைச்சேனையில் உழவு இயந்திரப் பெட்டி, நீர்த்தாங்கி என்பனவற்றை அமைக்கக்கூடிய வெல்டர் ஒருவர் தேவை. அத்தோடு 2 – 3 நபர்களுக்கு பயிற்றுவிக்கக்கூடியவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். 75,000/= ரூபாய் சம்பளமும் மாதம் தங்குமிடமும் வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: