விற்­ப­னைக்கு

Ad-id 0000026969

கொழும்பில் அமைந்­துள்ள இரும்பு தொழிற்­சா­லையில் SLS தரச்­சான்­றி­த­ழு­டைய & 12– 18 அடி வரை­யான 10, 12, 16MM Short Bars விற்­ப­னைக்கு உண்டு. ஒரு டொன் 220000/=.

Categories: , Location: , Published Date: