கல்வி

Ad-id 0000027025

கொழும்பில், 38 வருட அனுபவமுள்ள ஓய்வுபெற்ற கணித ஆசிரியர் யாழ்/ கவிசியின் தரம் 8,9,10,O/L, A/L, Edexcel, Cambridge வகுப்புக்களுக்கான கணித வகுப்புக்கள் வீடு வந்து கற்பிக்கப்படும். தமிழ் / English மூலம்.

Categories: , Location: , Published Date: