விற்பனைக்கு

Ad-id 0000027231

கொழும்பில் அமைந்துள்ள இரும்பு தொழிற்சாலையில் SLS தரச்சான்றிதலுடைய 12 –18 அடி வரையான 10,12, 16mm Short Bars விற்பனைக்கு உண்டு. ஒரு டொன் 220000/=

Categories: , Location: , Published Date: