பயிற்சி வகுப்பு

Ad-id 0000027434

Aariwork, Sareeblouse, Shalwar, Modern Frocks, bridal make – up, clean – up, Facial Hairstyles, Smoking, Wool making, Woolehags, cakemixing structure, Flowers, Modern cakes பலவகையான Embroidery, handworks குறைந்த கட்டணத்திலும் இலகுவான முறையிலும் உங்கள் நேரத்திற்கு ஏற்றவாறு பயிற்சியளிக்கப்படுகின்றது. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். online class கொடுக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: