ஜோதிடம்

Ad-id 0000027446

எந்தநாட்டில் பிறந்தவர்க்கும் அந்தநாட்டின் சூரிய உதய இலக்கிணக் கணிப்புடன் கோட்சார கிரக மாற்றங்களுடன் முழுமையான ஜாதகமும் அருமையான திருமணப் பொருத்தமும் உடனே தெரிந்து கொள்ள அனுபவ ஜோதிட விற்பன்னர். கோபாலசண்முகம்.

Categories: , Location: , Published Date: