பழுதுபார்த்தல்

Ad-id 0000027502

அனைத்துவகையான Washingmachine, Refrigrator, WaterPump and Electrical breakdown வீட்டிற்கு வந்து திருத்தித்தரபப்படும். வெள்ளவத்தை, தெஹிவளை, பம்பலப்பிட்டி மற்றும் கொழும்பு அனைத்துப்பாகங்களுக்கும் சேவையுண்டு. D.Sasi 0779220271. Parttime வேலைகற்க விரும்புவர்கள் விரும்பத்தக்கது. செய்முறை விளக்கங்களுடன் பயிற்சி வழங்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: