வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000027658

கந்தானை நீர்கொழும்பு வீதிக்கு நடந்து செல்லும் தூரத்தில் 5 அறைகள், 5 குளியலறைகளுடனான நவீன மூன்று மாடி வீடு 15 பேர்ச்சஸ் காணியுடன் விற்பனைக்கு . விலை 600 இலட்சம்.