வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000027850

தெஹிவளை Arpicoவிற்கு முன்பாக காலி வீதிக்கு அருகாமையில் 100m தூரத்தில் 3 அறைகளுடன் கூடிய வீடு வாடகைக்கு உண்டு. அத்துடன் 9 அறைகளுடன் கூடிய Boarding அறைகள் ஆண்கள், பெண்கள் , Couplesக்கு உண்டு.