கல்வி

Ad-id 0000027854

A/L மாணவர்களுக்கான ICT, ENGLISH வகுப்புக்கள். வெள்ளவத்தை, பம்பலப்பிட்டி , தெகிவளை போன்ற இடங்களில் நடாத்தப்படும். பாடங்களின் அடிப்படை விளக்கங்களோடு தெளிவாக கற்பிக்கப்படும். பரீட்சைகளில் சிறப்புத்தேர்ச்சி பெற்றுத்தரப்படும் .

Categories: , Location: , Published Date: