பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000027909

தொழில் அடிப்படையில் சம்பளம் 40,000/= – 45,000/=. இருபாலாருக்கும் 18—50. நாள் , கிழமை, மாத அடிப்படையில். நாள் 1300/= – 1900/= உணவு, தங்குமிடம் இலவசம். வரும் நாளிலேயே வேலையுண்டு. எந்த பிரதேசங்களிலும் அழைக்கவும் அனுபவம் தேவை இல்லை.

Categories: , Location: , Published Date: