கணனிக்கல்வி

Ad-id 0000028073

சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் All Computer Applications & Language அடிப்படையிலிருந்து முழுமையாக கற்றுத்தரப்படுகின்றது. கற்க முடியும். சர்வ தேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ். கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வத ற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். வயதெல்லை, கல்வித்தகைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. நேரடியாகவோ ஒன்லைன் மூலமாகவோ கற்க முடியும். Spoken English , IELTS தனிப்பட்ட வகுப்புக்களும் உண்டு. www.issUniversity.com