கல்வி

Ad-id 0000028074

கொழும்பு மற்றும் வத்தளையில் O/L மாணவர்களுக்கான கணித, விஞ்ஞான பாடங்களுக்கான (Tamil and English Medium) Past paper class, மீட்டற் வகுப்புக்கள் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும். தரம் 9, 10, 11ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கணிதம், விஞ்ஞானம் (Tamil and English Medium) அனுபவமிக்க ஆசிரியரினால் வீட்டிற்கு வந்து கற்பிக்கப்படும் .

Categories: , Location: , Published Date: