கல்வி

Ad-id 0000028077

A/L 2023, 2024ம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு வணிகக்கல்வி தனியாகவோ குழுக்களாகவோ கொழும்பில் எப்பகுதியிலும் கற்பித்து தரப்படும். 10 அல்லது O/L மாணவர்களுக்கும் வணிகமும் கணக்கீட்டு கல்வியும் கற்பித்து தரப்படும். உங்களுக்கு பரீட்சையில் A சித்தி உறுதி செய்து தரப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: