வீடு வாட­கைக்கு. குத்­த­கைக்கு

Ad-id 0000028179

வத்­த­ளையில் முழு­மை­யாக டையில் பதி­க்கப்­பட்ட அட்டார்ச் (Attached) பாத்ரூம் வச­தி­யு­டனும், பார்க்கிங் (Parking) வச­தி­யு­டனும் வீடு உண்டு