வாட­கைக்கு

Ad-id 0000028182

தெஹி­வளை சந்தி காலி வீதிக்கு மிக அரு­கா­மையில் 3 அறைகள், 2 குளி­ய­ல­றைகள், 1 சமை­ய­லறை, வாக­னத்­த­ரிப்­பிட வசதியுடன் கூடிய Ground Floor Annex வீடு வாடகைக்குண்டு. மாத வாடகை 50,000/=.