வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028192

35 A1 ஸ்ரீ குணானந்த மாவத்தை , கொட்டாஞ்சேனை, கொழும்பு –- 13 இல் வீடு , வாகனதரிப்பிடத்துடன் கூடிய 5 பேர்ச் . விற்பனைக்குண்டு.