வீடு/ காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028193

கொழும்பு 15, Aluthmawatha St.James தொடர் மாடியில் கீழ்வீடும், இரண்டாவது மாடி வீடும் மற்றும் வத்தளை மாபோல சிங்க ரோட்டில் வீடும் விற்பனைக்கு .