வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028243

வத்தளை கெரவலப்பிட்டியில் 10 பேர்ச்சஸிலான நல்ல சூழலில் அமைந்துள்ள காணி உடனடி விற்பனைக்குண்டு . விலை 16.5 மில்லியன். தரகர்கள் வேண்டாம்.