கல்வி

Ad-id 0000028252

A/L 2023, 2024 மாணவர்களுக்கான CHEMISTRY தனியாகவோ , சிறிய குழுக்களாகவோ கற்பிக்கப்படும் . பொறுப்பேற்கப்பட்டு 4 மாதங்களில் மாணவர் அடைவுமட்டம் உயர்த்தப்படும். ஆரம்பத்தில் இருந்து மாணவர்கள் past paper இற்கு பயிற்றுவிக்கப்படுவர்.

Categories: , Location: , Published Date: