வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028316

கொழும்பு – 13, சிறிகுணானந்த மாவத்தை , கொட்டாஞ்சேனை இல் வீடு , வாகனத்தரிப்பிடத்துடன் கூடிய 5 பேர்ச் விற்பனைக்குண்டு .