ஜோதிடம்

Ad-id 0000028333

எண்ஜோதிடம் . பெயரை அதிஷ்டமாக அமைத்துக்கொள்ள குழந்தைகளுக்கு , வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு பெயர்வைக்க, திருமணத்திற்கு ஜாதக பொருத்தம், பிறந்த திகதி, எண் பொருத்தம் பார்க்க காதலர்கள் எந்த எண்காரர்களை காதலிக்க வேண்டும் என்பவற்றை அறிந்து கொள்ள இன்றே சந்தியுங்கள். நவீன எண் சோதிட நிபுணர் மொழிவாணன். (முன்பதிவு செய்து வரவும்)