வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000028601

Wattala , Maradana Road, Yasodra Mawathaயில் வீடு குத்தகைக்கு. இல –- 81/24 A இரண்டு அறைகள், இரண்டு Bathrooms, Hall, Kitchen, Parking வசதியும் உண்டு. முழு வீடும் Tile. குத்தகை Amount 2,5000,00/=.