வாடகைக்கு

Ad-id 0000028743

வெள்ளவத்தையில் சகல வசதிகளுடன் 3 ROOMS APARTMENT மற்றும் KOTAHENA வில் 2 ROOMS APARTMENT கிழமை, மாத அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு.