வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000028812

மட்டக்களப்பு கோட்டைமுனையில் அமைதியான சூழலில் வீடு ஒன்று வாடகைக்கு உள்ளது. சிறு குடும்பம் விரும்பத்தக்கது .