வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000028813

டொரின்டன் கொழும்பு – 07 , 189 தோட்டத்தில் 2 அறைகள், 1 Hall, 1 சமையலறை, 1 குளியலறை கொண்ட வீடு வாடகைக்கு. இந்துக்கள் விரும்பத்தக்கது. மாதவாடகை – 25,000/=. 6 மாத முற்பணம். (சிறிய குடும்பத்திற்கு ஏற்றது.)