வீடு / காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000028895

கொட்டாஞ்சேனையில் Blomendhal Flats இல் மூன்று அறைகளுடானான சகல வசதிகளை கொண்ட வீடு விற்பனைக்குண்டு. விலை 16 மில்லியன். தரகர் வேண்டாம்.