பொது வேலை

Ad-id 0000028899

வத்தளையில் அமைந்துள்ள வெல்டிங் நிறுவனத்திற்கு 30 வயதிற்குட்பட்ட வெல்டர்ஸ் (Welders) தேவை.