வாடகைக்கு

Ad-id 0000028904

பம்பலப்பிட்டியில் (col – 4) சிறிய அறை வாடகைக்கு உண்டு. படிக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் விரும்பத்தக்கது. பகிர்ந்து (share) இருக்க முடியும்.