வாட­கைக்கு, குத்­த­கைக்கு

Ad-id 0000028914

மட்­டக்­குளி, Colombo–15, கல்­யாணி கங்­கா­ராம மாவத்­தையில் வீடுகள் வாட­கைக்­குண்டு. சிறிய வீடு, மாத வாடகை 13,000/=. கீழ்­மா­டியில் பெரிய வீடு 2ஆம் மாடியில் உண்டு. 30,000/= Parking உண்டு.