கணனிக்கல்வி

Ad-id 0000028925

சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் (All Computer Application & Languages) அடிப்படையிலிருந்து முழுமையாக கற்றுத்தரப்படுகிறது. சர்வதேச அங் கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்படும். வயதெல்லை கல்வித்தகைமை போன்ற தடைகள் இல்லை. ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்பமாகின்றன. நேரடியாகவோ ஒன்லைன் மூலமாகவோ கற்க முடியும். Spoken English, IELTS தனிப்பட்ட வகுப்புக்களும் உண்டு. www.issUniversity.com