ஜோதிடம்

Ad-id 0000029011

மந்திரசக்தி! தீய சக்திகளினால் பகைவர், குடும்பம், வாழ்க்கை பிரச்சினைகள், கணவன் –- மனைவி பிணக்கு, திருமணத்தடை, கண் திருஷ்டி, நல்ல காரியங்கள் நிறைவேற தொடர்பு கொள்ளலாம்.

Categories: , Location: , Published Date: