வாடகைக்கு / குத்தகைக்கு

Ad-id 0000029036

வத்தளை, ஹெந்தலை, எட்டம் பொலவத்தையில் 3 அறை, 2 குளியலறை கொண்ட வீடு வாடகைக்கு உண்டு. முற்றாக Tiles பதிக்கப்பட்டுள்ளது. வாகனங்கள் தரிப்பிட வசதி உண்டு.