அலுவலக வேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000029040

கணக்காய்வு துறையில் 2 வருட அனுபவம் கொண்ட AAT நிறைவு செய்துள்ள 22 – 25 வயதுக்கு உட்பட்ட கணக்காய்வு உதவியாளர்கள் தேவை. சம்பளம் 40,000.

Categories: , Location: , Published Date: