பொதுவேலைவாய்ப்பு

Ad-id 0000029043

பரிசு பொருட்கள் விற்பனை நிலையத்தில் உடனடி வேலைவாய்ப்பு. அலுவலக உதவியாளர்கள், உத்தியோகத்தர்கள் (ஆண்கள்). வயது 18 – 45 . சம்பளம் 30,000. NO 77, டாம் வீதி, கொழும்பு 12 என்ற முகவரிக்கு சுயவிபரக்கோவையுடன் வருகை தரவும்.