கல்வி

Ad-id 0000029080

தமிழ் பாடசாலை மாணவர்களுக்கும், அரசாங்க உத்தியோகத்தர்களுக்கும் சிங்கள மொழி கற்பித்துக் கொடுக்கப்படும். Home Visiting and Individual Classes. தமிழ் பட்டதாரியினால் கொடுக்கப்படும்.

Categories: , Location: , Published Date: