கல்வி

Ad-id 0000029126

Grade 6 இருந்து O/L, A/L வரை மாணவர்களுக்கு Grammar உடன் ஆங்கிலம் கற்பித்துச் சித்தி அடையச் செய்யலாம்.Spoken English குறுகிய காலத்தில் பேச, எழுத, வாசிக்க அடிப்படையில் இருந்து அனைவருக்கும் கற்பிக்கப்படும். IELTS கற்று சித்தி அடையாலாம். தனிப்பட்ட வகுப்புக்கள் மட்டும் ANANT ENGLISH, 3 OLD WAIDYA RD. DEHIWALA. 0754102977, 0112739741

Categories: , Location: , Published Date: