சமையல் / பராமரிப்பு

Ad-id 0000029184

எஞ்சினியர்களான எங்களது 06 வயது குழந்தையை பராமரிக்க தமிழ் பணிப்பெண் ஒருவர் உடனடியாக தேவை. வயதெல்லை(25–55) மாதத்தில் 04 நாட்கள் விடுமுறை வழங்கப்படும். சகல வசதிகளுடன் தனி அறையும் தரப்படும். சம்பளம் 30,000/=– 40,000/=.

Categories: , Location: , Published Date: