வாடகைக்கு/ குத்தகைக்கு

Ad-id 0000029189

வெள்ளவத்தையில் சகல வசதிகளுடன் 1 மற்றும் 3 அறைகளையுடைய Apartment கிழமை, மாத அடிப்படையில் குறுகிய காலத்திற்கு வாடகைக்குண்டு. (சிறு வைபவங்களுக்கு ஏற்றது). கொழும்பு – 13 ல் 2 அறைகளையுடைய தளபாடமிடப்பட்ட வீடு. கிழமை, மாத அடிப்படையில் வாடகைக்குண்டு.