பொது வேலை வாய்ப்பு

Ad-id 0000029205

புறக்கோட்டையில் இயங்கும் கடை ஒன்றுக்கு ஆண் விற்பனையாளர் / உதவியாளர் தேவை. அனுபவம் உள்ளவர்கள் விரும்பத்தக்கது.