ஹோட்டல் / பேக்கரி

Ad-id 0000029214

கொழும்பு – பம்பலப்பிட்டியில் அமைந்துள்ள பிரபல Restaurantக்கு வேலையாட்கள் உடனடியாகத் தேவை. Chinese Cook, Indian Cook, Bun Maker – Submarine,kitchen Helper, Cleaner, Dishwasher, Juice Maker, Manager, Cashier, Supervisor, Waiter உணவு, தங்குமிடம் தகுந்த சம்பளம்வழங்கப்படும்.