வாடகைக்கு

Ad-id 0000029226

வெள்ளவத்தை பீற்றர்சன் ஒழுங்கையில் படிக்கும் அல்லது வேலை பார்க்கும் பெண் பிள்ளைகளுக்கு தனி வழிப்பாதையும் இணைந்த குளியலறையுடன் கூடிய அறையொன்று வாடகைக்கு உண்டு.