வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000029227

வெள்ளவத்தையில் Newly Open தனி வீடுகளுடன் Fully / Furinished 2,3,4 அறைகளுடன் நாள், கிழமை வாடகைக்கு சிறு வைபவங்களுக்கான வசதிகளும் உண்டு. வாகனத்தரிப்பிடம் உண்டு .