வீடு வாடகைக்கு

Ad-id 0000029230

வெள்ளவத்தை ஹம்டன் லேனில் இரண்டு அறை, ஒரு குளியலறையுடன் கூடிய வீடு தொடர் மாடியில் உடன் வாடகைக்கு உண்டு.