வாடகைக்கு

Ad-id 0000029231

Millenium Palace (Service Apartment) Galle Road (Dehiwala Municipal Council)க்கு அருகில் 2 & 3 Bedroom (1400 Sq.ft with 3 Attached Washroom) Fully Luxury Furnished Apartments வெளிநாடுகளிலில் இருந்து வருவோர், வைபவங்கள் மற்றும் பல குடும்பத் தேவைகளுக்கு நாள், வார, குறுங்கால வாடகைக்கு.

Categories: , Location: , Published Date: