கல்வி

Ad-id 0000029488

வெள்ளவத்தையில் IELTS, A1, B1, ENGLISH, SINHALA, FRENCH, DUTCH, DEUTSCH , KOREAN, நேரடி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். பிரபல பட்டதாரி ஆசிரியர்களினால் சிறந்த முறையில் கற்பிக்கப்படுகின்றன. LANKA STUDY NETWORK # 309 – 2/1, GALLE ROAD, COLOMBO –06. (LITTLE ASIA வுக்கு மேல் 2nd Floor)

Categories: , Location: , Published Date: