கல்வி

Ad-id 0000029710

பொருளியல் A/L 2024, A/L 2023 கணிதம் (மெல்லக்கற்போருக்கானதும்) வரலாறு என்பன பரீட்சை நோக்கில் O/L & Grade 10 மாணவர்களுக்கு 10 வருடத்திற்கு மேற்பட்ட அனுபவமுள்ள அரச பாடசாலை ஆசிரியரின் தனிப்பட்ட குழு வகுப்புக்கள்.

Categories: , Location: , Published Date: