சேவை

Ad-id 0000029718

கொழும்பில் கடந்த 15வருட அனுபவமிக்க எமது சேவையினூடாக உங்கள் தேவைக்கேற்ப அனைத்துவிதமான வேலையாட்களையும் உடன்பெறலாம். House Maids, Baby sitters, Male/ Female Attendants, Male / Female Cooks, Cleaners, அனுபவ Drivers, Gardeners, Sale Man / Girls, Boys / Girls – Company / Garments, காலை வந்து மாலை செல்லும் (8 a.m. – 5 p.m.) வேலையாட்களையும் ஒருவருட உத்தரவாதத்துடன் 4(Four) பேர் Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அரச அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரேநிறுவனம்.

Categories: , Location: , Published Date: