வீடு விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029721

வத்தளை ஹெந்தலையில் அன்மையில் புதிதாக நிர்மாணிக்கப்பட்ட 2 or 3 படுக்கையறைகள் கொண்ட வீடுகள் முற்றிலும் tiled, carparking 20 அடி Road வசதிகளுடன் “94 இலட்சத்தில்” இருந்து விற்பனைக்கு, தரகர் வேண்டாம்