காணி விற்பனைக்கு

Ad-id 0000029723

கன்னியா பீலியடி திருகோணமலையில் 2 ஏக்கர் மேட்டு நிலம் விற்பனைக்கு உண்டு. (தனியார் உறுதிக்காணி) விலை பேசித்தீர்மானிக்கலாம்